Wave5

Data Engineer

Medior Level Amsterdam 40 uur
Medior Level
Amsterdam
40 hours

Wave5 is a quickly growing tech startup with offices in Amsterdam and Ho Chi Minh City, Vietnam. We help our customers turn raw data into actionable information, build data and software platforms, and put together tech teams for them. With our help, the digital transformation is initiated and they can start working data-driven. We do this by fusing data, AI and software into smart applications. This is done through projects or with platform teams. To achieve the best results, we use both the latest Microsoft technologies and our own IP.

We are a forward-thinking company focused on learning and growing. We learn every day and use our different backgrounds for our shared passion of achieving great results for our clients. We prefer to do this with diverse teams, diverse clients and several generations together. Together we are building an organization that has growth as its main drive and goal.

We do this on the basis of four important values: growth, craftsmanship, fun, and independence. We believe that every employee should have input to uphold those values. That is why you are encouraged to share your ideas and points for improvement as much as possible.

As a Data Engineer you will play an important role at Wave5. With your skills you ensure the successful delivery of a modern data platform to our customers. Your skills and knowledge will be used to contribute to Wave5’s success as a future-oriented organisation. For this you use the latest innovations and technologies that the Microsoft Azure Cloud Platform has to offer. At Wave5 you get a lot of freedom, and responsibility, to use your modelling and analytical skills to ensure a more than satisfied customer. You offer our customers a solution that is even better than they expect in advance.

In addition to the knowledge and skills you already have, Wave5 offers you a lot of room to grow. You learn from our experts, on the job, and from additional training. This way you keep innovating and improving, and your knowledge is continuously sharpened.

What do you bring with you?

 • The ambition and curiosity to keep learning and growing;
 • You are proactive and self organizing;
 • You work well with others;
 • Ambition to create a great company that everyone contributes to and can be proud of;
 • A customer-oriented attitude;
 • A passion for technology and developing Data & AI solutions;
 • Above average interest in and experience with data solutions;
 • Experience with .NET, C#, Python, TypeScript;
 • Experience with Azure DevOps;
 • A proven track record with building applications;
 • Experience with development within Azure Cognitive Services;
 • It is helpful to have a Scrum Certificate and to have started or completed your Azure Certification;

What we offer

 • A growth culture focused on safety and trust that emphasizes continuous learning, research, and seeking out other people’s knowledge;
 • Challenging assignments and projects where we will use the latest technology;
 • A nice salary supplemented with:
  • A personal budget that you can use yourself for pension or other matters;
  • A training budget that you can designate for a training course of your choice;
  • A mobility budget that you can use yourself for a car, bicycle, transport subscription or a combination thereof;
  • A fixed expense allowance;
  • Laptop and phone;
 • The freedom to choose where and how you organize your work.
 • Digital nomad: even working from abroad is possible!

Certifications you’ll study for (or hold already)

 • Microsoft Certified: Azure Fundamentals;
 • Microsoft Certified: Azure Data Fundamentals;
 • Microsoft Certified: Azure Data Engineer Associate;
What do you bring with you?
 • The ambition and curiosity to keep learning and growing;
 • You are proactive and self organizing;
 • You work well with others;
 • Ambition to create a great company that everyone contributes to and can be proud of;
 • A customer-oriented attitude;
 • A passion for technology and developing Data & AI solutions;
 • Above average interest in and experience with data solutions;
 • Experience with .NET, C#, Python, TypeScript;
 • Experience with Azure DevOps;
 • A proven track record with building applications;
 • Experience with development within Azure Cognitive Services;
 • It is helpful to have a Scrum Certificate and to have started or completed your Azure Certification;
Jouw GroeipadFunctie
Titel

Doorgroei
Functie

Doorgroei
Functie
What we offer:
 • A growth culture focused on safety and trust that emphasizes continuous learning, research, and seeking out other people's knowledge;
 • Challenging assignments and projects where we will use the latest technology;
 • A nice salary supplemented with:
  • A personal budget that you can use yourself for pension or other matters;
  • A training budget that you can designate for a training course of your choice;
  • A mobility budget that you can use yourself for a car, bicycle, transport subscription or a combination thereof;
  • A fixed expense allowance;
  • Laptop and phone;
 • The freedom to choose where and how you organize your work.
 • Digital nomad: even working from abroad is possible!
Certifications you'll study for (or already hold):
 • Microsoft Certified: Azure Fundamentals;
 • Microsoft Certified: Azure Data Fundamentals;
 • Microsoft Certified: Azure Data Engineer Associate;

Excited?

Data Engineer

Medior Level Amsterdam 40 uur
Medior Level
Amsterdam
40 uur

Wave5 is een vooruitstrevende tech startup met vestigingen in Amsterdam en Ho Chi Minh City, Vietnam. We helpen onze klanten om van data bruikbare informatie te maken, bouwen data- en softwareplatforms, en stellen tech teams voor ze samen. Met onze hulp wordt de digitale transformatie ingezet en kunnen ze data gedreven gaan werken. We doen dat door data, AI, en software samen te smelten tot smart applications. Dat gebeurt via projecten of met platform teams. Om de beste resultaten te halen gebruiken we zowel de nieuwste Microsoft technologieën als onze eigen IP.

Wij zijn een vooruitstrevend bedrijf dat zich richt op leren en groeien. We leren iedere dag en zetten onze verschillende achtergronden in voor onze gezamenlijke passie om geweldige resultaten te behalen voor onze klanten. Het liefst doen we dat met diverse teams, diverse klanten en meerdere generaties samen. We bouwen samen aan een organisatie die groei als belangrijkste drijfveer en doel heeft.

We voeren onze missie uit aan de hand van vier belangrijke waarden: groei, vakmanschap, plezier, en zelfstandigheid. We vinden dat iedere werknemer input mag hebben om die waarden in stand te houden. Daarom word je aangemoedigd om je ideeën en verbeterpunten zoveel mogelijk te delen.

Als Data Engineer ga je bij Wave5 een belangrijke rol vervullen. Met jouw skills zorg je namelijk voor de succesvolle oplevering van een modern dataplatform bij onze klanten. Je vaardigheden en kennis worden gebruikt om bij te dragen aan het succes van Wave5 als toekomstgerichte organisatie. Hiervoor maak je gebruik van de nieuwste innovaties en technologieën die het Microsoft Azure Cloud Platform te bieden heeft. Je krijgt bij Wave5 veel vrijheid, en daarmee verantwoordelijkheid, om je modelerende en analytische vaardigheden te gebruiken om te zorgen voor een meer dan tevreden klant. Je biedt onze klanten een oplossing die zelfs beter is dan ze op voorhand verwachten.

Naast de kennis en vaardigheden die je al hebt, biedt Wave5 je veel ruimte om door te groeien. Je leert van onze experts, on the job, en van extra trainingen. Zo blijf je steeds vernieuwen en verbeteren, en wordt je kennis continu aangescherpt.

Wat breng je mee?

 • De wil en nieuwsgierigheid om te leren en te groeien
 • Proactief en zelf-organiserend
 • Collegiaal en goed in samenwerken
 • De wil om samen een mooi bedrijf neer te zetten waaraan iedereen bijdraagt
 • Een klantgerichte houding
 • HBO werk- en denkniveau
 • Bovengemiddelde interesse in en ervaring met data oplossingen
 • Ervaring met .NET, C#, Python, TypeScript
 • Ervaring met Azure DevOps
 • Een bewezen staat van dienst met het bouwen van applicaties
 • Ervaring met ontwikkelen binnen Azure Cognitive Services
 • Het helpt als je een Scrum certificaat hebt en je Azure certificering gestart of afgerond hebt

Wat bieden we jou?

 • Een groeicultuur gericht op veiligheid en vertrouwen waarin voortdurend leren, onderzoeken, en het opzoeken van andermans kennis wordt benadrukt;
 • Uitdagende opdrachten en projecten waarbij we de nieuwste technologie gaan gebruiken;
 • Een mooi salaris aangevuld met:
  • Een persoonsgebonden budget dat je zelf kan aanwenden voor pensioen of andere zaken;
  • Een opleidingsbudget dat je mag aanwijzen voor een opleiding naar keuze;
  • Een mobiliteitsbudget dat je zelf kunt benutten voor een auto, fiets, vervoersabonnement of een combinatie daarvan;
  • Een vaste onkostenvergoeding;
  • Laptop en telefoon;
 • De vrijheid om te kiezen waar en je hoe je werkzaamheden indeelt.
 • Digital nomad: zelfs werken vanuit het buitenland is mogelijk!

Voor welke certificeringen ga je studeren (of heb je al in bezit)

 • Microsoft Certified: Azure Fundamentals;
 • Microsoft Certified: Azure Data Fundamentals;
 • Microsoft Certified: Azure Data Engineer Associate;
Wat breng je mee?
 • De wil en nieuwsgierigheid om te leren en te groeien;
 • Proactief en zelf- organiserend vermogen;
 • Collegiaal en goed in samenwerken;
 • De wil om samen een mooi bedrijf neer te zetten waaraan iedereen bijdraagt;
 • Een klantgerichte houding
 • Een passie voor technologie en het ontwikkelen van Data & AI oplossingen;
 • HBO werk- en denkniveau;
 • Bovengemiddelde interesse in en ervaring met data oplossingen;
 • Ervaring met .NET, C#, Python, TypeScript;
 • Ervaring met Azure DevOps;
 • Een bewezen staat van dienst met het bouwen van applicaties;
 • Ervaring met ontwikkelen binnen Azure Cognitive Services;
 • Het helpt als je een Scrum certificaat hebt en je Azure certificering gestart of afgerond hebt;
Jouw GroeipadFunctie
Titel

Doorgroei
Functie

Doorgroei
Functie
Wat bieden wij jou:
 • Een groeicultuur gericht op veiligheid en vertrouwen waarin voortdurend leren, onderzoeken, en het opzoeken van andermans kennis wordt benadrukt;
 • Uitdagende opdrachten en projecten waarbij we de nieuwste technologie gaan gebruiken;
 • Een mooi salaris aangevuld met:
  • Een persoonsgebonden budget dat je zelf kan aanwenden voor pensioen of andere zaken;
  • Een opleidingsbudget dat je mag aanwijzen voor een opleiding naar keuze;
  • Een mobiliteitsbudget dat je zelf kunt benutten voor een auto, fiets, vervoersabonnement of een combinatie daarvan;
  • Een vaste onkostenvergoeding;
  • Laptop en telefoon;
 • De vrijheid om te kiezen waar en je hoe je werkzaamheden indeelt.
 • Digital nomad: zelfs werken vanuit het buitenland is mogelijk!
Voor welke certificeringen ga je studeren
(of heb je al in bezit):
 • Microsoft Certified: Azure Fundamentals;
 • Microsoft Certified: Azure Data Fundamentals;
 • Microsoft Certified: Azure Data Engineer Associate;

Enthousiast geworden?

Wave5 is een startend en snelgroeiend bedrijf dat zich bezighoudt met Data Analytics, Artificial Intelligence, Machine Learning en IoT. We helpen onze klanten om ruwe data te veranderen in bruikbare informatie, en volgen daarom nieuwe ontwikkelingen op het gebied van Microsoft technologie op de voet.

We voeren onze missie uit aan de hand van vier belangrijke waarden: groei, vakmanschap, plezier, en zelfstandigheid. We vinden dat iedere werknemer input mag hebben om die waarden in stand te houden. Daarom word je aangemoedigd om je ideeën en verbeterpunten zoveel mogelijk te delen.

Als Data Engineer ga je bij Wave5 een belangrijke rol vervullen. Met jouw skills zorg je namelijk voor de succesvolle oplevering van een modern data platform bij onzen klanten. Je vaardigheden en kennis worden gebruikt om bij te dragen aan het succes van Wave5 als toekomstgerichte organisatie. Hiervoor maak je gebruik van de nieuwste innovaties en technologieën die het Microsoft Azure Cloud Platform te bieden heeft. Je krijgt bij Wave5 veel vrijheid, en daarmee verantwoordelijkheid, om je modelerende en analytische vaardigheden te gebruiken om te zorgen voor een meer dan tevreden klant. Je biedt onze klanten een oplossing die zelfs beter is dan ze op voorhand verwachten.

Naast de kennis en vaardigheden die je al hebt, biedt Wave5 je veel ruimte om door te groeien. Je leert van onze experts, on the job, en van extra trainingen. Zo blijf je steeds vernieuwen en verbeteren, en wordt je kennis continu aangescherpt.

Wat vragen we van jou:

De wil en nieuwsgierigheid om te leren en te groeien;
Proactief en zelf- organiserend;
Collegiaal en goed in samenwerken;
De wil om samen een mooi bedrijf neer te zetten waaraan iedereen bijdraagt;
Een klantgerichte houding;
Een passie voor techniek en het ontwikkelen van Data & AI oplossingen;
HBO werk- en denkniveau;
Bovengemiddelde interesse in en ervaring met data oplossingen;
Ervaring met .NET, C#, Python, TypeScript;
Ervaring met Azure DevOps;
Een bewezen staat van dienst bij het bouwen van applicaties;
Ervaring met ontwikkelen binnen Azure Cognitive Services;
Het helpt als je een Scrum certificaat hebt en je Azure certificering gestart of afgerond hebt;
Wat bieden wij jou:

Naast een geweldige cultuur bieden we competitieve primaire voordelen:

Een groeicultuur gericht op veiligheid en vertrouwen waarin voortdurend leren, onderzoeken, en het opzoeken van andermans kennis wordt benadrukt;
Uitdagende opdrachten en projecten waarbij we de nieuwste technologie gaan gebruiken;
Een mooi salaris aangevuld met:
Een persoonsgebonden budget dat je zelf kan aanwenden voor pensioen of andere zaken;
Een opleidingsbudget dat jij mag aanwijzen voor een opleiding naar keuze;
Een mobiliteitsbudget dat je zelf kunt benutten voor een auto, fiets, vervoersabonnement of een combinatie hiervan
Een vaste onkostenvergoeding;
Laptop en telefoon;
De vrijheid om te kiezen waar en je hoe je werkzaamheden indeelt;
Digital nomads: zelfs werken vanuit het buitenland is mogelijk;
Voor welke certificeringen ga je leren:

Microsoft Certified: Azure Fundamentals;
Microsoft Certified: Azure Data Fundamentals;
Microsoft Certified: Azure Data Engineer Associate;
Interesse? Neem dan snel contact met ons op om kennis te maken! Of stuur je CV of LinkedIn-profiel met contactgegevens naar work@wave5.nl.